Giỏ hàng

Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Ghẹ sống (4-5 con)
1 x 690.000
690.000
690.000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 690.000
Tổng 690.000

Phiếu ưu đãi